Poznata Vinarija Šafran iz Brezničkog Huma u subotu 5. listopada organizirala je berbu grožđa za prijatelje, takozvanu Revijalnu berbu. U berbi graševine po prekrasnom rano jesenskom vremenu sudjelovalo je preko stotinjak berača. Po riječima jednog od vlasnika i voditelja vinarije Josipa Tržeca grožđe je ubrano zdravo i u fazi pune zrelosti sa optimalnim omjerima sladora 84 Oe i 7.1 kiselina, a što se tiče količine uroda zbog zahtjevne i specifične vinogradarske godine za 15%  bio je manji nego protekle godine. Nakon završetka berbe u vinogradu veselo druženje beraća nastavilo se u vinariji uz obilje jela i pića te veselu i živahnu zagorsku pjesmu i muziku glazbenog sastava ¨Hahari¨...foto...