U četvrtak 28. veljače u vinogradu obitelji Mikulčić u Kostanjevcu održano je ovogodišnje prvo stručno predavanje na temu ¨Rezidba, sadnja, gnojidba i zaštita vinograda¨. Mladi dipl ing. agronomije Danijel Špoljar vinogradar i vinar (8000 trsova) predsjednik Udruge vinogradara i vinara Sveti Nikola Donja Bistra uz stručne komentare orezao je nekoliko trsova i time pokazao praktičnu rezidbu vinograda. Predavanje se kasnije nastavilo teorijskim dijelom o sadnji i gnojidbi vinograda. Drugu temu bolesti u vinogradu i zaštita vinograda stručno je obradila mlada, zgodna i simpatična  Petra Pozder, mag. ing. fito medicine stručna suradnica za zaštitau bilja Ministarstva poljoprivrede odnosno Hrvatsko poljoprivredno šumarsko savjetodavne službe. Kao i uvijek od strane vinogradara uslijedila su mnogobrojna pitanja na koja su dobili više nego zadovoljavajuće odgovore. Napomenimo na kraju, da je preko 40-ak nazočnih vinogradara dobilo tiskane materijale i da su najavljena i nova predavanja, a članovi su obaviješteni i o pripremama za predstojeće ocjenjivanje vina te skoru godišnju izvještajnu skupštinu...foto...